A versenyről

Versenyzők a stockholmi helyszínen (fotó: id. Polák P.)Az 1997-ben alapított Stockholmi Ifjúsági Víz Díj (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) a legismertebb nemzetközi ifjúsági díj a vízügy területén. Ezen a különleges, magas színvonalú versenyen, ami része az évente megrendezett Víz Világhétnek, hatalmas megtiszteltetés részt venni. Védnöke Viktória, a svéd koronahercegnő, aki találkozik a döntő résztvevőivel és személyesen adja át a győztesnek járó díjat, mely 15.000 dollár és egy kristályszobor. A győztes iskolája 5000 dollár jutalomban részesül. A második legjobb pályamű készítője egy ún. Diploma of Excellence kitüntetést és 3000 dollár pénzjutalmat kap. A 2015-ös csapat (Fotó: GWP Magyarország)A stockholmi döntőben, mely angol nyelven zajlik, az egyes országok versenyének első helyezettje indulhat. Világszerte minden évben több ezer, 15-20 év közötti, középiskolás fiatal vesz részt a selejtezőkön. Az esemény egyúttal kiváló eszköze a víz-, illetve a környezet védelmére, a környezettudatosságra irányuló figyelem felkeltésének. A Víz Világhét és a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj szervezője a Stockholm International Water Institute (SIWI, ld. www.siwi.org/stockholmjuniorwaterprize).

Magyarország 2013-ban csatlakozott ehhez a nemes vetélkedőhöz. Az eddig győztesek:

Az eddigi versenyek összefoglalói a Letölthető menüpontban érhetők el.

A hazai verseny - 2016

A hazai versenyt a GWP Magyarország Alapítvány szervezi, számos partnerszervezet segítségével és támogatásával. A verseny fővédnöke, Áder János köztársasági elnök.

A 2016. évi magyar versenyre 17 angol nyelvű pályázat érkezett az ország különböző részeiből, összesen 38 diák munkáját bemutatva. A feldolgozott témák rendkívül változatosak: a szennyvíz újrahasznosítástól az ivóvíz és a felszíni vizek minőségéig, a környezeti tudatosság kérdéskörétől az eutrofizációig, a csapadékvíz hasznosításától különböző víz- és szennyvíztisztítási módszerekig, stb. terjednek. A neves vízügyi szakemberekből álló bíráló bizottság döntése alapján a hazai döntőbe a következő pályázatok jutottak be:

A győztes (csapat) képviseli Magyarországot a nemzetközi döntőben, a stockholmi Víz Világhéten (augusztus 27-szeptember 1.) Az első három helyezett csapat tagjai további jutalmat kapnak. A Stockholm Junior Water Prize Hungary 2016 díjat Somlyódy Balázs az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója adja át. A finalisták szerepet kapnak a 2016-os Budapesti Víz Világtalálkozón is novemberben.
A nyilvános, angol nyelvű döntő helyszíne a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) székháza (1051 Budapest Sas u. 25. IV. em.), ideje május 28. 10.00 óra.

A versenynek az előírások szerinti megrendezése csak anyagi támogatók segítségével lehetséges szerte a világon. Az évenkénti magyar forduló színvonalas lebonyolítása és a győztes csapat stockholmi részvételének biztosítása érdekében szponzorok jelentkezését várjuk az itt letölthető szponzori felhívás alapján.

A zsűri

Elnök: Szöllősi-Nagy András, elnök; WWC kormányzótanács tag

Tagjai:
- Bálint István; Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
- Clement Adrienn; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
- Krámer Tamás; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
- Major Veronika; VTK Innosystem Kft.
- Marschall Marcell; GE Magyarország
- Nagy Edit; Magyar Víziközmű Szövetség
- Szűcs Gábor; Tanácsadó, Köztársasági Elnöki Hivatal
- Szűcs Péter; Miskolci Egyetem

A zsűri titkára: Gayer József kuratóriumi elnök, GWP Magyarország.

További információ: info@ifivizdij.hu

Szponzorok